Samen Maken Projecten

We maken ruimte om jezelf te vinden in wat je doet

Het werk van Corpo Máquina Society is in essentie een uitnodiging tot bewegen en ontdekken. Van Maastricht tot Den Haag en van Cuijk tot Breda, op verschillende plekken in Nederland en daarbuiten brengen onze Samen Maken Projecten diverse mensen met uiteenlopende achtergronden bij elkaar. Van jong tot minder jong, van onbevangen tot autodidact. Performers en performers in spé.

Er wordt een proces van belichaming en verbeelden aangezwengeld, gericht op voelen en ervaren in plaats van op begrijpen en rationele interpretatie. Intuïtie is daarbij leidend, en elk lichaam pakt de ruimte die het wil: om te leren, te verbeelden, te ontdekken, te zijn… Deelnemers van onze Samen Maken Projecten weten zich gekoesterd binnen een genereuze artistieke visie die wordt gekenmerkt door een sterk geloof in de kracht van mensen. En door vakmanschap.

Een visie die in de praktijk wordt gebracht door een werkwijze die wij Instinctive Performance noemen.

Instinctive Performance zoals ontwikkeld door artistiek leider Guilherme Miotto vormt de basis en essentie van al Corpo Máquina Society’s activiteiten, en dus ook die van onze Samen Maken Projecten. Zonder onderscheid brengt deze specifieke aanpak in ieder mens de performer naar boven: de danser die wacht te worden ontdekt door jou.

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt.

Warriors Foot

Warriors Foot is een 25 minuten durende voorstelling die Corpo Máquina Society in twee à drie middagen met een groep voetballers, een schoolklas of een door het theater bij elkaar gebrachte groep in elkaar zet.

De deelnemers worden performers in een choreografie die volledig is geïnspireerd op het voetbalspel. Samen met een freestyle voetballer nemen ze het podium over in een decor van licht en een betoverend klanklandschap.

Warriors Foot verbindt de wereld van het freestyle voetbal met het theater. Het project brengt de deelnemers de voldoening van het samen creëren en de betovering van de verbeelding. Een traktatie voor vrienden, familie en leeftijdsgenoten die komen kijken.

Iedereen tussen de 10 en 14 jaar kan meedoen. Als voetbalclub of als (dans)school kun je ook met een heel team, een groep of een klas inschrijven. De voorstelling die Warriors Foot gaat worden, is voor een publiek van kinderen en volwassenen.

Instinctive Neighbourhood

Instinctive Neighbourhood is een project dat kan neerstrijken in een willekeurige wijk in een willekeurige stad of dorp in de wereld. Vanuit de wijk wordt een diverse groep volwassen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar gebracht. Door samen met choreograaf Guilherme Miotto te bewegen en te creëren, springen er vonken over – energie wordt opgewekt en een nieuw en gedeeld hier en nu gevonden. Instinctive Performance doet zijn werk.

Het biedt ieder mens, ongeacht leeftijd, achtergrond of conditie, de mogelijkheid onvermoede vermogens, interesses en talenten in zichzelf te ontdekken. Er komen kwaliteiten aan het licht die niet tastbaar zijn, maar die wel degelijk houvast geven. Of het nu zelfkennis, zelfvertrouwen of omgevingsbewustzijn is. Kwaliteiten die zich rap vertalen naar inzichten, naar waarden. Verrassende inzichten, kostbare waarden.

In een proces van belichaming en verbeelding dat is gericht op voelen en ervaren in plaats van op begrijpen en rationele interpretatie. Een gezamenlijk proces waarbij intuïtie leidend is en elke deelnemer zich verrijkt met verrassende ontmoetingen en onverwachte inzichten die meegaan naar de volgende dag en de dagen daarna.

Unpunished Youth

Unpunished Youth is een Doorlopend Project dat jongeren van 16-24 jaar uitnodigd om allerlei vormen van straatcultuur te onderzoeken en ermee te experimenteren. Hip hop, house dance, breakdance, rap, spoken word, et cetera…. Zonder rem gaat een groep diverse jonge mensen met elkaar aan de slag met het ontwikkelen van hun skills en met elkaar.

Het project landt waar het welkom is. In steden of dorpen, op scholen, bij verenigingen of organisaties in het jongerenwerk. En bij iedere Unpunished Youth-groep sluiten 4-6 dansstudenten van Fontys Dance Academy aan. In 16 bijeenkomsten van 2,5 uur in een tijdsbestek van zes weken wordt naar een presentatie toegewerkt, dat kan in het theater zijn, maar ook in een andere geschikte ruimte of in de buitenlucht.

Corpo Máquina Society werkt graag samen met podia, scholen en jongerenorganisaties. Samen onderzoeken we wat past en wat mogelijk is. Daarvoor komen we graag bij u langs.