Corpo Máquina Society's Art Space / for self development

Nieuwe Plek

In onze nieuwe en voorlopige huisvesting in de gymzaal aan de Sibeliusstraat in Tilburg werken we voortdurend aan verschillende cross overs. Zo werken we het komende jaar gestaag verder aan het verbreden en verstevigen van de brug tussen freestyle voetbal en dans, uitmondend in de grote productie It takes a child to raise a village / football meets dance (oktober 2022). In januari en februari 2022 werken we aan de uitwisseling tussen skaters en dansers en de maanden maart, april, mei brengen ons een uitstap naar Virtual Reality. Aan de cross-overs werken we met jeugd en jongeren uit de wijk, freestyle voetballers, Tilburgse skaters, kunstvakstudenten en professionals dans en theater en Roger en Nikita van Improvive.

Waar een kunstwerk gecreëerd en/of gepresenteerd
wordt, doet ieders aanwezigheid ertoe, heeft iedereen
een rol en draagt iedereen verantwoordelijkheid,
zonder de ander de maat te nemen of een oordeel te
hebben over wat er ontstaat. We spelen immers samen
en geven samen betekenis.