Bestuur

Leden van het bestuur
Merkx, Monica Anna Maria (Voorzitter)
van Herwijnen, Wilhelmus Lambertus Franciscus (Penningmeester)
Melis, Maria Isabel (Secretaris)

Beloningsbeleid
Het bestuur  – conform de statuten Artikel 4 lid 5, De leden van het
bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie
gemaakte kosten.
Het personeel – Het eventueel toekomstige personeel zal volgens de CAO
Toneel en dans worden uitbetaald

X