Een inclusieve culturele beweging met dans als uitgangspunt

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
14633697_910079312458063_2371705580991066975_o

Corpo Máquina

Stichting Corpo Máquina is in 2017 opgericht door choreograaf
Guilherme Miotto en sociaalwerker Amine Mbarki.

Guilherme Miotto ontwikkelde zich van jongen van de straat tot opvallende danser bij gezelschappen als ICK en Krisztina de Châtel tot eigenzinnig choreograaf van evenzo poëtisch als rauw en weerbarstig werk dat de laatste jaren flink in het oog springt. Amine Mbarki werkt als jongerenwerker bij R-Newt. In zijn maatschappelijke missie legt Amine de focus op talentontwikkeling, benadrukt hij niet wat er niet goed gaat, maar zoekt vooral naar mogelijkheden. Ook Amine kent de rafelranden van binnenuit en gelooft in de kracht van de kunsten en van het proces. In Corpo Máquina slaan Guilherme en Amine de handen ineen en brengen ze hun artistieke, maatschappelijke en persoonlijke kennis, ervaring en inzichten samen.

Missie

Corpo Máquina creëert voorstellingen waarin fysieke aanwezigheid en fysieke beleving uitgangspunt en doel ineen zijn.

Corpo Máquina werkt zowel met onervaren, ongeschoolde bewegers als met uiterst begaafde performers die excelleren in hun discipline. Sociale en culturele identiteiten worden omgezet in fysieke, zintuigelijke referentiekaders. Met thema’s uit en verwijzingen naar leven en omgeving van de performers zoekt Corpo Máquina de dialoog met een algemeen publiek en met specifieke doelgroepen. Zo werkt Corpo Máquina aan een groeiende en gemotiveerde achterban van alle leeftijden en diverse sociale en culturele achtergronden. Artistieke en maatschappelijke ambities gaan hand in hand en lopen in elkaar over. Door thematiek en referenties inspireert iedere voorstelling tot workshops en ontmoetingen. Vanuit het artistieke werk ontstaan projecten en trajecten waarin de performers hun talenten ook op educatieve, organisatorische of andere cultureel-maatschappelijke terreinen ontwikkelen. Hierdoor groeit de impact van Corpo Máquina bottom up en organisch.

Corpo Máquina is ervan overtuigd dat er in ieder mens een danser schuilt en dat die danser in staat is om muren omver te werpen, schotten neer te halen en vastgeroeste vormen en verhoudingen tussen mensen te doorbreken. Dwars door cultuurverschillen, leeftijdsgrenzen, sociale en taalbarrières vindt de zeggingskracht van het lichaam zijn weg.

Visie

Basisgedachte is dat onze ervaring van de wereld zich niet alleen in onze hersenen nestelt, maar vooral ook in ons lichaam.

Het menselijk lichaam is een opslag van herinnering en ervaringen. Deze fysieke opslag bepaalt vanuit ons diepste onderbewustzijn onze manier van bewegen. Dat geldt zowel voor ongeschoolde en onbevangen bewegers als voor getrainde professionele performers. Corpo Máquina is ervan overtuigd dat er in ieder mens een danser schuilt en dat die danser in staat is om muren omver te werpen, schotten neer te halen en vastgeroeste vormen en verhoudingen tussen mensen te doorbreken. Dwars door cultuurverschillen, leeftijdsgrenzen, sociale en taalbarrières vindt de zeggingskracht van het lichaam zijn weg. Hiermee brengt Corpo Máquina zowel op het podium als in het publiek mensen, werelden en invalshoeken bij elkaar die elkaar elders niet vanzelfsprekend ontmoeten. Het lichaam helpt een nieuwe taal te vinden om elkaar beter te zien: opener, met perspectief. Dans met een gestage verdieping en betrokkenheid bij mensen.

Benadering

Zintuigen op scherp en voelen. De artistieke benadering van Corpo Máquina is gebaseerd op de jarenlange ervaring van Guilherme Miotto.

Samen met Amine creëert hij een veilige omgeving en vraagt performers met uiteenlopende bagage en ongeacht hun achtergrond en opleiding hun lichaam te openen en de aanwezige, persoonlijk lagen van instinctieve, fysieke kennis te activeren en te delen. Dit alles is terug te voeren op de methode die hij doorheen al zijn werk ontwikkelde: Instinctive Performance. Stap voor stap nemen Guilherme en Amine hun performers mee in een groeiend lichaamsbewustzijn; laag voor laag verkennen ze de diepte van het onbewuste. Met hun lichamen zoeken ze, trachten ze, tasten ze af, streven ze, pogen ze en proberen opnieuw. Het menselijk lichaam is een opslag van herinnering en ervaringen. Deze fysieke opslag bepaalt vanuit ons diepste onderbewustzijn onze manier van bewegen. Dat geldt zowel voor ongeschoolde en onbevangen bewegers als voor getrainde professionele performers. Corpo Máquina is ervan overtuigd dat er in ieder mens een danser schuilt en dat die danser in staat is om muren omver te werpen, schotten neer te halen en vastgeroeste vormen en verhoudingen tussen mensen te doorbreken. Dwars door cultuurverschillen, leeftijdsgrenzen, sociale en taalbarrières vindt de zeggingskracht van het lichaam zijn weg. Hiermee brengt Corpo Máquina zowel op het podium als in het publiek mensen, werelden en invalshoeken bij elkaar die elkaar elders niet vanzelfsprekend ontmoeten. Het lichaam helpt een nieuwe taal te vinden om elkaar beter te zien: opener, met perspectief. Dans met een gestage verdieping en betrokkenheid bij mensen.

Team

Guilherme Miotto

Artistiek Leider, Managing Director, Choreograafrector, Choreograaf

Amine Mbarki

Founder, Maatschappelijk werker

Heleen Volman

Algemeen Director & Padvinder

Shane Boers

Choreograaf

Simon Bus

Choreograaf

Evangelos Biskas

Choreograaf