Policy

ORGANISATIEONTWIKKELING EN VIER PIJLERS VAN BELEID

Uit de vele gesprekken die Guilherme en Amine voeren met mensen in het culturele veld,
beleidsmakers van gemeentes en provincie, fondsen, wetenschappers, mensen in de welzijnshoek,
in het sociaal- maatschappelijke werk en in het gevangeniswezen, blijkt dat de sociaal-artistieke,
inclusieve bottom up aanpak en het daarop gebaseerde aanbod van Corpo Máquina voorziet in een
behoefte. Vooral het neerhalen van schotten, met name in de culturele sector, spreekt aan: sociale
betrokkenheid met behoud van artistieke integriteit. Om te kunnen voldoen aan de vragen waarop
Corpo Máquina een antwoord formuleert, is het van belang om in de periode dat gegroeid wordt
naar meerjarige lokale, provinciale en landelijke investeringen in te kunnen zetten op
organisatieontwikkeling.

Organisatieontwikkeling
Corpo Máquina wil de organisatie versterken door te blijven reflecteren op missie, visie en aanpak,
en zorg te dragen voor de algemene koersbeschrijving, het vinden van externe financiering en
fondswerving. Daarnaast bestaat het versterken van de organisatie uit ontwikkelings- en
opleidingstrajecten voor Corpo Máquina deelnemers die vanuit hun betrokkenheid aan de
organisatorische kant onderdeel worden van volgende projecten. Door in te zetten op
organisatieontwikkeling als grote lijn van aanpak ontwikkelt Corpo Máquina competenties in de
eigen organisatie en samenhang tussen de andere vier pijlers van beleid.

Product- en conceptontwikkeling
Handelsmerk van Corpo Máquina zijn de projecten die zich steeds met een ander accent bewegen in
de driehoek van artisticiteit, maatschappelijke betrokkenheid en educatie. Om tot een
samenhangend palet van uitgebalanceerde projecten en producten te komen, draaien de breinen
van Amine en Guilherme op volle toeren en wordt er voortdurend gedeeld en uitgewisseld met
verschillende deelnemers, performers, stakeholders en partners om projecten zo relevant mogelijk
te maken. Voor ieder project wordt een projectplan geschreven met daarin zowel de artistieke als de
sociale drijfveer. De bijzondere projecten zijn de dobber waar Corpo Máquina op drijft en
voedingsbodem voor alle andere activiteiten.

Educatie
In alle Corpo Máquina projecten klinkt de wens door om inzichten en gedachtegoed door te geven
en te delen. Een aantal van de projecten heeft een expliciet educatieve ingang en kan worden
aangeboden in het onderwijs. Zo is In the Here and Now een project dat zich speciaal op het
onderwijs richt. Warriors Foot, begonnen als een sociaal-artistiek wijkproject, krijgt ook zijn
vertaalslag naar het onderwijs. Vanuit productontwikkeling en met de nodige doelgroepkennis van
Amine is de inhoudelijke vertaalslag snel gemaakt. Om tot een daadwerkelijk match te komen met
het onderwijs moeten er stappen gezet worden m.b.t. acquisitie en organisatie.

Individuele ontwikkeling deelnemers
Corpo Máquina biedt performers en deelnemers meer dan een repetitieproces en een podium.
Ieder project heeft een intrinsieke maatschappelijke doelstelling: zoals Portraits inclusie van ex-
delinquente jongeren en .Ball emancipatie van Marokkaanse gemeenschap. Performers en
deelnemers krijgen sociaal- maatschappelijke begeleiding om een betere situatie voor zichzelf te
creëren in de samenleving, o.a. bij het organiseren van werk. Zo betrekt Guilherme Fatmir en Jason
momenteel bij Even Worse-workshops en zullen Jason en Outchie logistiek, productioneel en
technisch worden betrokken bij de organisatie van .Ball, Ball with Kids, Nasser el Jackson-festival en
het verder ontwikkelen en uitzetten in gevangenissen van Portraits. Onderling stimuleren en
motiveren en emanciperende effecten zijn vanzelfsprekend in de werking van Corpo Máquina. Zie
o.a. organisatieontwikkeling.

Internationalisering
Door de uitzonderlijke intensiteit trekt zowel het artistieke als het sociaal artistieke werk van Corpo
Máquina momenteel aandacht van over de grenzen. Het spelen van Even Worse tijdens de
Tanzmesse in Düsseldorf werd al genoemd, en ook is .Ball samen met Warriors Foot uitgenodigd om
te komen spelen op het Gender Bender Festival in Bologna. Daarnaast lopen er contacten met o.a.
Keulen, Düsseldorf, Mainz, Lyon, Marseille, Madrid en Praag. Aansluiten bij global cultural charity en
poverty projecten gelieerd aan voetbal en culturele vorming voedt en versterkt de werking van
Corpo Máquina. Om het ijzer te smeden nu het heet is, wil Corpo Máquina extra kunnen inzetten op
het bereiken van internationale programmeurs, initiatieven en festivals met een verwante inclusieve
visie.

X