Stichting Corpo Maquina

ANBI DOELSTELLING

  • a.     het tot stand brengen van professionele dans/performance-producties;
  • b.     het tot stand brengen van sociaal-artistieke producties eventueel in
    samenspraak/samenwerking met doelgroepen;
  • c.     het verwezenlijken van hybride producties (artistieke cross over met diverse mogelijke
    partners uit verschillende kunstsectoren en/of andere sectoren);
  • d.     de hierboven gemelde doelen zullen waar mogelijk in connectie staan met workshops en
    ‘interventies’;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door producties tot stand te brengen
die aansluiten op het hiervoor omschreven doel en door dwarsverbanden te leggen met (speciaal)
publiek en andere (kunst)stromingen met betrekking tot de hiervoor gemelde doelen.

 

ACTUEEL VERSLAG VAN DE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN IN 2018

STICHTING CORPO MAQUINA
oprichting oktober 2017

STRAATCULTUUR ALS INHOUD, STARTPUNT, INSPIRATIEBRON EN ONDERZOEKSMATERIAAL
Met straatcultuur als basis creëert Corpo Máquina voorstellingen waarin fysieke aanwezigheid en
fysieke beleving uitgangspunt en doel ineen zijn. Corpo Máquina werkt zowel met uiterst begaafde
performers die excelleren in hun discipline als met onbevangen, ongeschoolde bewegers. Met thema’s
uit en verwijzingen naar leven en omgeving van de performers zet Corpo Máquina sociale en culturele
identiteiten om in fysiek-zintuigelijke referentiekaders en zoekt de dialoog met een algemeen publiek
en specifieke doelgroepen. Zo werkt Corpo Máquina aan een groeiende en gemotiveerde achterban
van alle leeftijden en diverse sociale en culturele achtergronden. Artistieke en maatschappelijke
ambities gaan hand in hand en lopen in elkaar over. Door thematiek en referenties inspireert iedere
voorstelling tot workshops en ontmoetingen. Vanuit het artistieke werk ontstaan projecten en
trajecten waarin de performers hun talenten ook op artistieke, educatieve, organisatorische of andere
cultureel-maatschappelijke terreinen ontwikkelen. Bottom up en organisch.

Visie
In ieder mens schuilt een danser die in staat is om muren omver te werpen, schotten neer te halen en
vastgeroeste vormen en verhoudingen tussen mensen te doorbreken. Dwars door cultuurverschillen,
leeftijdsgrenzen, sociale en taalbarrières vindt de zeggingskracht van het lichaam zijn weg.

Missie
Alle kleuren van de straat op het podium en in de zaal en kunst van alle mensen laten zijn. Met
voorstellingen, artistieke projecten en maatschappelijke trajecten brengt Corpo Máquina mensen,
werelden en invalshoeken samen die elkaar elders niet vanzelfsprekend ontmoeten.

Benadering
Zintuigen op scherp en voelen. Performers met uiteenlopende bagage, achtergrond en opleiding
openen hun lichaam en activeren en delen de aanwezige, persoonlijk lagen van instinctieve en fysieke
kennis d.m.v. Instinctive Performance, de aanpak die Guilherme doorheen de jaren ontwikkelde.

Werken&Maken
Binnen Corpo Máquina ontwikkelen performers zich als mens en maker en ontstaan er werkwijzen om
op door te bouwen. Zo creëren Shane Boers en Simon Bus eigen werk vanuit hun break dance
achtergrond, zet Nasser el Jackson zijn grenzeloze ervaring met free style voetbal om in inspirerende
projecten en wordt ook met de Portraits-jongens een ontplooiingstraject vormgegeven.

Partners
Corpo Máquina verbindt domeinen en werkt nauw samen met organisaties, opleidingen en theaters in
de regio: R-Newt, Fontys Dance Academy, Toneelacademie Maastricht, Theater De Nieuwe Vorst
Tilburg, Chassé Theater Breda, Parktheater Eindhoven.

 

ACTIVITEITEN 2018

Portraits
Eerste toonmoment januari 2018: een 30 minuten durende interventie in de theaterzaal in de vorm
van een voorstelling met vijf ex-gedetineerde jongeren en vijf jonge danseressen van Fontys Dance
Academy. Ook buiten de repetities en het creatieproces leidt het Portraits-traject naar meer
maatschappelijke stevigheid voor de deelnemers. Ondersteunend sociaal programma is inherent aan
de aanpak.

Even Worse
De succesvolle voorstelling Even Worse (DansBrabant aug 2017) wordt overgedragen aan Corpo
Máquina en speelt door. De voorstelling wordt getoond in verschillende theaters in Nederland en in
het buitenland, o.a. tijdens de Internationale Tanzmesse in Düssseldorf en GenderBender-festival in
Bologna. Drie jonge mannen, virtuoos, nonchalant en toegewijd, worstelend met hun angsten en
obsessies: een samensmelting van breakdance, experimentele hiphop en hedendaagse theaterdans.

Key Note speech
In april 2018, in het kader van een poor-rich conferentie sprak Guilherme Miotto op uitnodiging van
de Universiteit van Salzburg over het levensveranderende vuur van de kunsten en de drijfveren van
inclusiviteit en sociale innovatie achter Corpo Máquina.

.Ball
Oktober 2018 – première van de nieuwe productie .Ball in Theater De Nieuwe Vorst in Tilburg, met in
2018/2019 een speellijst van een twintigtal voorstellingen in binnen- en buitenland. Een solo voor
voetbaltovenaar Nasser El Jackson: vitale drang, ontwapenende kracht en onverzettelijke tederheid
van een lichaam dat wil overleven.

Warriors Foot
Een sociaal-artistiek project gecreëerd in 2016 met veertien straatvoetballertjes uit Tilburg-Noord en
voetbalkunstenaar Nasser el Jackson in een toneelbeeld van Erik van de Wijdeven en een soundscape
van Joel Ryan. Werd in 2018 verder uitgezet met/in verschillende theaters in binnen- en buitenland.

RUN
Voorbereidende werksessies in oktober, november, december. Sociaal-artistiek project met 10
Somalische jongens uit Tilburg Noord.

 

 

Financie

Financieel verslag 2017

Financieel verslag 2018

X