Instinctive Neighbourhood

Inschrijving

Instinctive Neighbourhood

Instinctive Neighbourhood is een project dat kan neerstrijken in een willekeurige wijk in een willekeurige stad of dorp in de wereld. Vanuit de wijk wordt een diverse groep volwassen mensen met verschillende achtergronden bij elkaar gebracht. Door samen met choreograaf Guilherme Miotto te bewegen en te creëren, springen er vonken over – energie wordt opgewekt en een nieuw en gedeeld hier en nu gevonden. Instinctive Performance doet zijn werk.

Het biedt ieder mens, ongeacht leeftijd, achtergrond of conditie, de mogelijkheid onvermoede vermogens, interesses en talenten in zichzelf te ontdekken. Er komen kwaliteiten aan het licht die niet tastbaar zijn, maar die wel degelijk houvast geven. Of het nu zelfkennis, zelfvertrouwen of omgevingsbewustzijn is. Kwaliteiten die zich rap vertalen naar inzichten, naar waarden. Verrassende inzichten, kostbare waarden.

In een proces van belichaming en verbeelding dat is gericht op voelen en ervaren in plaats van op begrijpen en rationele interpretatie. Een gezamenlijk proces waarbij intuïtie leidend is en elke deelnemer zich verrijkt met verrassende ontmoetingen en onverwachte inzichten die meegaan naar de volgende dag en de dagen daarna.

Gebruik dit inschrijfformulier als je mee wilt doen – Iedereen is welkom vanaf 16 jaar