Vanaf volgend schooljaar in De Wisselaar in Breda

Instinctive Performance – vanaf volgend schooljaar in De Wisselaar in Breda

 

Verbindende factor in het werk van Corpo Máquina Society is steeds Instinctive Performance zoals ontwikkeld door oprichter, choreograaf en artistiek leider Guilherme Miotto; een aanpak die het lichaam in beweging zet vanuit de fysieke herinnering aan eerdere ervaringen. Een voorname drijfveer achter het werk is de overtuiging dat in ieder mens een danser schuilt die in staat is om muren omver te werpen en vastgeroeste vormen en verhoudingen tussen mensen te doorbreken. De professionele focus, talentontwikkeling, cultuurparticipatie en sociaal artistieke projecten van Corpo Máquina smelten steeds meer samen. De wisselwerkingen tussen deze kwaliteiten en activiteiten zorgen keer op keer voor verrassende en betekenisvolle ontmoetingen tussen mensen met uiteenlopende achtergronden, achtergronden en interesses.