Voor het onderwijs

Wat we niet zeggen

Onder het motto ‘Je lichaam is geen last, maar een landschap waar doorheen de wereld zich ontrafelt’ verzorgt Corpo Máquina Society projecten, voorstellingen en workshops voor het primair en voortgezet onderwijs. Dat doen we op maat en in overleg. Workshops kunnen gecombineerd worden met het bezoek aan een voorstelling maar kunnen daar ook los van worden georganiseerd of aansluiten bij door de school gewenste thema’s en projecten.

In onze workshops voor het onderwijs ligt de nadruk op ontdekken en niet op presteren. Door samen te bewegen en te maken, wekken we energie op en laten we vonken overspringen. We creëren een omgeving waarin maken, kijken en presenteren spelenderwijs door elkaar heenlopen en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De drang om te proberen en te ontdekken krijgt vrij baan, en het lichaam krijgt alle ruimte om te bewegen, te verbeelden en te ontmoeten, te zijn…

Het is een proces dat zorg draagt om samen iets te kunnen maken én te tonen in de vertrouwde en veilige omgeving van school, gym- en theaterzaal.

Hierbij zeggen we niet ‘Dit ben je, hier kom je vandaan en dit is je verhaal…’ We maken ruimte om jezelf te vinden in wat je ziet en wat je doet, en misschien wel in wie je ontmoet.

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt

Met onze workshops en voorstellingen voor het onderwijs beogen we primair deelnemers én toeschouwers een zekere mate van zelfbeschikking te laten ervaren. Spelenderwijs. Daarbij werken we met alles wat het lichaam ons te bieden heeft. Wat Corpo Máquina Society betreft is dansen namelijk niet iets dat je moet leren, je hoeft het alleen maar te laten gebeuren.

‘In elk mens schuilt een danser’, zegt oprichter en artistiek leider Guilherme Miotto. Guilherme heeft een aanpak ontwikkeld waarmee hij deze woorden waar maakt. Die aanpak noemen we Instinctive Performance.

Instinctive Performance zoals door Miotto ontwikkeld vormt het gemeenschappelijke uitgangspunt en vormt het hart van al Corpo Máquina Society’s activiteiten, alsmede van de makers die eraan verbonden zijn.

Zintuigen op scherp, voelen en bewegen. Om onszelf en elkaar beter te zien: zachter, opener, met nieuwsgierigheid en vertrouwen.

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt.

Van 2021-2024 werkt Corpo Máquina met structurele ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg en de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en Fonds Podiumkunsten. Voor de projecten op het gebied van cultuurparticipatie werken we met middelen uit de amateurregeling van de provincie Noord-Brabant en met een budget van Fonds Cultuurparticipatie. Tussen 2021-2023 maakt Corpo Máquina Society deel uit van ForwArt, een Europees Urban Innovative Action project geïnitieerd door de gemeente Tilburg.