Over Ons

Armslag en vooruitzicht

 Geleid door de gemeenschappelijke overtuiging dat kunst een bijzonder onderdeel van mens zijn is, van en voor iedereen – en niet alleen voor ‘bijzondere’ mensen -, geeft Corpo Máquina Society keer op keer nieuwe inhoud aan wat ‘dans maken’ is, met een gestage verdieping en betrokkenheid op wat dans voor mensen kan betekenen.

Dit doen we door grenzen vloeibaar te maken. Grenzen zoals die bestaan tussen het sociale en werkzame leven van alledag, autodidacten, onbevangen lichamen en liefhebbers, het kunstvakonderwijs en de professionele kunstenwereld. In de ruimte die we zo creëren, bewerkstelligen we met onze workshops, voorstellingen en projecten keer op keer verrassende ontmoetingen. Ontmoetingen vol van betekenis tussen een keur aan energieën, talen, stijlen, vaardigheden en talenten.

Wanneer we zeggen dat we de kunst, de straat en het systeem met elkaar in dialoog brengen, bedoelen we precies dat: verbinden en ruimte creëren, om kruisbestuivingen te bevorderen tussen stijlen, generaties en werelden. Kruisbestuivingen tussen al die kostbare menselijke kwaliteiten die zich weliswaar ontwikkelen binnen het systeem, de straat of de kunst, maar die doorgaans in hun werking beperkt blijven tot slechts één van de drie.

Terwijl Corpo Máquina Society  vasthoudt aan haar overtuiging dat het theater een publieke ruimte is en de kunst een publieke dienst, bedingt het totaal van haar werking niet alleen dat de kunst haar bespiegelende rol behoudt, zich voedt met de kracht van de straat en zich verankert in het systeem, maar biedt ze zichzelf, de straat en het systeem armslag en vooruitzicht op een gezonde en zorgvuldige afstemming op de tijd waarin we leven. En op elkaar.

Dat is geen wens, het is wat we doen.

Platform in beweging

Onder de artistieke leiding van oprichter en choreograaf Guilherme Miotto fungeert Corpo Máquina Society als platform dat zich vormt met en door het werk van verschillende dansmakers. Gezamenlijk organiseren we een horizontale praktijk van samenwerken waarin er voor iedereen ruimte is te groeien en mede koers te bepalen, zowel artistiek als zakelijk – samen geven we vorm aan een onafhankelijk platform waar ook andere like minded makers zich bij kunnen aansluiten.

Sinds de oprichting eind 2017 is Corpo Máquina organisch gegroeid. Gedreven door een gemeenschappelijk verlangen te ontdekken, te delen en door te geven. Wij zijn voortdurend in beweging, en wij bewegen ons onherroepelijk voorwaarts. Terwijl we voortgaan, houden we de koers van de tijd waarin we leven nauwlettend in het oog, en ondertussen blijven we luisteren naar onze intuïtie en overtuigingen.

Wij werken met alles wat het lichaam ons te bieden heeft. Wat Corpo Máquina betreft is dansen namelijk niet iets wat je moet leren, je hoeft het alleen maar te laten gebeuren. ‘In elk mens schuilt een danser’, zegt Guilherme Miotto. Hij heeft een aanpak ontwikkeld waarmee hij deze woorden waar maakt. Die aanpak noemen we Instinctive Performance.

Instinctive Performance zoals door Miotto ontwikkeld vormt ons gemeenschappelijke uitgangspunt en is de verbindende factor binnen al Corpo Máquina Society’s activiteiten, alsmede van de makers die eraan verbonden zijn – een uitnodiging tot bewegen die het lichaam uit zijn keurslijf van sociale conventies bevrijdt en ruimte geeft aan eerdere, in het lichaam opgeslagen ervaringen. Instinctive Performance brengt in ieder mens de performer naar boven.

Schatgraven

Het maakproces van zijn voorstellingen organiseert Guilherme Miotto niet los van de wereld in de beslotenheid van een studio. Creëren is volgens hem een openbaar en organisch proces. En het proces op zich is al zo rijk dat het anderen inspireert en uitnodigt om met dezelfde ingrediënten en opdrachten aan de slag te gaan. Parallel aan en als onderdeel van het maakproces nodigt hij jonge en minder jonge bewegers uit om er deelgenoot van te worden: buurtbewoners, dansers, actrices, muzikanten, studenten van kunstopleidingen en andere bewegers bewegen zich moeiteloos door elkaar.

Liever dan met een incidentele voorstelling in het theater landt Corpo Máquina Society in een gymzaal in de stad om er een aantal weken te blijven, te werken, te delen, te creëren, presenteren en mensen uit te nodigen en aan te moedigen om deel te nemen, om zelf aan de slag te gaan. Met nieuwe, eigen ideeën en in een volgende uitwisseling tussen Kunsten, Straat en Systeem. Bijvoorbeeld een groep ouders, een wijkagent of een componist. Ook al weten ze nog niet precies wat het gaat worden. Er is een idee, er is ruimte en ze hebben het heft in handen.

Eerder dan zijn werk presenteert Miotto zijn werkwijze Instinctive Performance: schatgraven naar wat het lichaam ons te dansen geeft.

Instinctive Performance heeft ons in staat gesteld om onze toewijding aan pure beweging en ons geloof in de zeggingskracht ervan tot ver buiten de theaterzaal te brengen. Zo hebben we in de afgelopen jaren een manier van werken ontwikkeld, waarin creëren en repeteren één op één samenvalt met deelname van wijkbewoners en presenteren voor nieuw publiek. Deze manier van werken ervaren wij als zo vervullend dat we hier voor komend seizoen de basis van maken.

Leidend hierbij is de vraag wat het theater is waar de huidige tijd om vraagt.