Over Ons

Armslag en vooruitzicht

 Geleid door de gemeenschappelijke overtuiging dat kunst een bijzonder onderdeel van mens zijn is, van en voor iedereen – en niet alleen voor ‘bijzondere’ mensen -, geeft Corpo Máquina Society keer op keer nieuwe inhoud aan wat ‘dans maken’ is, met een gestage verdieping en betrokkenheid op wat dans voor mensen kan betekenen.

Dit doen we door grenzen vloeibaar te maken. Grenzen zoals die bestaan tussen het sociale en werkzame leven van alledag, autodidacten, onbevangen lichamen en liefhebbers, het kunstvakonderwijs en de professionele kunstenwereld. In de ruimte die we zo creëren, bewerkstelligen we met onze workshops, voorstellingen en projecten keer op keer verrassende ontmoetingen. Ontmoetingen vol van betekenis tussen een keur aan energieën, talen, stijlen, vaardigheden en talenten.

Wanneer we zeggen dat we de kunst, de straat en het systeem met elkaar in dialoog brengen, bedoelen we precies dat: verbinden en ruimte creëren, om kruisbestuivingen te bevorderen tussen stijlen, generaties en werelden. Kruisbestuivingen tussen al die kostbare menselijke kwaliteiten die zich weliswaar ontwikkelen binnen het systeem, de straat of de kunst, maar die doorgaans in hun werking beperkt blijven tot slechts één van de drie.

Terwijl Corpo Máquina Society  vasthoudt aan haar overtuiging dat het theater een publieke ruimte is en de kunst een publieke dienst, bedingt het totaal van haar werking niet alleen dat de kunst haar bespiegelende rol behoudt, zich voedt met de kracht van de straat en zich verankert in het systeem, maar biedt ze zichzelf, de straat en het systeem armslag en vooruitzicht op een gezonde en zorgvuldige afstemming op de tijd waarin we leven. En op elkaar.

Dat is geen wens, het is wat we doen.

Instinctive Performance

Verbindende factor in het werk van Corpo Máquina Society is steeds Instinctive Performance zoals ontwikkeld door Guilherme Miotto; een aanpak die het lichaam in beweging zet vanuit de fysieke herinnering aan eerdere ervaringen. Drijfveer achter het werk is de overtuiging dat in ieder mens een danser schuilt die in staat is om muren omver te werpen, schotten neer te halen en vastgeroeste vormen en verhoudingen tussen mensen te doorbreken. De professionele focus, talentontwikkeling, cultuurparticipatie en sociaal artistieke projecten smelten steeds meer samen. De wisselwerking zorgt voor verrassende ontmoetingen tussen mensen met uiteenlopende achtergronden.

De Stichting

 

Directie

Guilherme Miotto (artistiek) en Heleen Volman (organisatorisch)

Bestuur

Moniek Merkx – voorzitter

Wilbert van Herwijnen – penningmeester

Maudy Keulemans – secretaris

 

 Het salaris van de directieleden wordt vastgesteld door het bestuur met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Leden van het bestuur ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door leden worden gemaakt in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Corpo Máquina hanteert de cao toneel en dans en werkt volgens de Governance Code Cultuur. Wij onderschrijven de Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie.

Van 2021-2024 werkt Corpo Máquina met structurele ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg en de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en Fonds Podiumkunsten. Voor de projecten op het gebied van cultuurparticipatie werken we met middelen uit de amateurregeling van de provincie Noord-Brabant en van 2023-2026 met een budget van Fonds Cultuurparticipatie uit de regeling Samen Cultuurmaken Verbreden. Van juli 2021-mei 2024 maakt Corpo Máquina deel uit van ForwArt, een Europees Urban Innovative Action project geïnitieerd door de gemeente Tilburg.