Over Ons

Armslag en vooruitzicht

 Geleid door de gemeenschappelijke overtuiging dat kunst een bijzonder onderdeel van mens zijn is, van en voor iedereen – en niet alleen voor ‘bijzondere’ mensen -, geeft Corpo Máquina Society keer op keer nieuwe inhoud aan wat ‘dans maken’ is, met een gestage verdieping en betrokkenheid op wat dans voor mensen kan betekenen.

Dit doen we door grenzen vloeibaar te maken. Grenzen zoals die bestaan tussen het sociale en werkzame leven van alledag, autodidacten, onbevangen lichamen en liefhebbers, het kunstvakonderwijs en de professionele kunstenwereld. In de ruimte die we zo creëren, bewerkstelligen we met onze workshops, voorstellingen en projecten keer op keer verrassende ontmoetingen. Ontmoetingen vol van betekenis tussen een keur aan energieën, talen, stijlen, vaardigheden en talenten.

Wanneer we zeggen dat we de kunst, de straat en het systeem met elkaar in dialoog brengen, bedoelen we precies dat: verbinden en ruimte creëren, om kruisbestuivingen te bevorderen tussen stijlen, generaties en werelden. Kruisbestuivingen tussen al die kostbare menselijke kwaliteiten die zich weliswaar ontwikkelen binnen het systeem, de straat of de kunst, maar die doorgaans in hun werking beperkt blijven tot slechts één van de drie.

Terwijl Corpo Máquina Society  vasthoudt aan haar overtuiging dat het theater een publieke ruimte is en de kunst een publieke dienst, bedingt het totaal van haar werking niet alleen dat de kunst haar bespiegelende rol behoudt, zich voedt met de kracht van de straat en zich verankert in het systeem, maar biedt ze zichzelf, de straat en het systeem armslag en vooruitzicht op een gezonde en zorgvuldige afstemming op de tijd waarin we leven. En op elkaar.

Dat is geen wens, het is wat we doen.

Platform in beweging

Onder de artistieke leiding van oprichter en choreograaf Guilherme Miotto fungeert Corpo Máquina Society als platform dat zich vormt met en door het werk van verschillende dansmakers. Gezamenlijk organiseren we een horizontale praktijk van samenwerken waarin er voor iedereen ruimte is te groeien en mede koers te bepalen, zowel artistiek als zakelijk – samen geven we vorm aan een onafhankelijk platform waar ook andere like minded makers zich bij kunnen aansluiten.

Sinds de oprichting eind 2017 is Corpo Máquina organisch gegroeid. Gedreven door een gemeenschappelijk verlangen te ontdekken, te delen en door te geven. Wij zijn voortdurend in beweging, en wij bewegen ons onherroepelijk voorwaarts. Terwijl we voortgaan, houden we de koers van de tijd waarin we leven nauwlettend in het oog, en ondertussen blijven we luisteren naar onze intuïtie en overtuigingen.

Wij werken met alles wat het lichaam ons te bieden heeft. Wat Corpo Máquina betreft is dansen namelijk niet iets wat je moet leren, je hoeft het alleen maar te laten gebeuren. ‘In elk mens schuilt een danser’, zegt Guilherme Miotto. Hij heeft een aanpak ontwikkeld waarmee hij deze woorden waar maakt. Die aanpak noemen we Instinctive Performance.

Instinctive Performance zoals door Miotto ontwikkeld vormt ons gemeenschappelijke uitgangspunt en is de verbindende factor binnen al Corpo Máquina Society’s activiteiten, alsmede van de makers die eraan verbonden zijn – een uitnodiging tot bewegen die het lichaam uit zijn keurslijf van sociale conventies bevrijdt en ruimte geeft aan eerdere, in het lichaam opgeslagen ervaringen. Instinctive Performance brengt in ieder mens de performer naar boven.

Nieuwe Plek

In onze nieuwe en voorlopige huisvesting in de gymzaal aan de Sibeliusstraat in Tilburg werken we voortdurend aan verschillende cross overs. Zo werken we het komende jaar gestaag verder aan het verbreden en verstevigen van de brug tussen freestyle voetbal en dans, uitmondend in de grote productie It takes a child to raise a village / football meets dance (oktober 2022). In januari en februari 2022 werken we aan de uitwisseling tussen skaters en dansers en de maanden maart, april, mei brengen ons een uitstap naar Virtual Reality. Aan de cross-overs werken we met jeugd en jongeren uit de wijk, freestyle voetballers, Tilburgse skaters, kunstvakstudenten en professionals dans en theater en Roger en Nikita van Improvive.

Onderwijs

Ook in het onderwijs zijn we actief, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs, met een bevrijdende kijk op wat dans is en met een speciale antenne voor het creëren van betrokkenheid van iedere toeschouwer en iedere deelnemer. Zo spelen we de voorstelling Bolistas komend seizoen ook als schoolvoorstelling en is de workshop Football Meets Dance voorstelling en workshop in één. Samen de vloer op met freestyle voetballers, dansers en muzikanten. Kijken, creëren en presenteren. De energieke kwaliteit van de sport opent de deur naar de expressieve kracht van de kunsten.

Instinctive Performance

Verbindende factor in het werk van Corpo Máquina Society is steeds Instinctive Performance zoals ontwikkeld door Guilherme Miotto; een aanpak die het lichaam in beweging zet vanuit de fysieke herinnering aan eerdere ervaringen. Drijfveer achter het werk is de overtuiging dat in ieder mens een danser schuilt die in staat is om muren omver te werpen, schotten neer te halen en vastgeroeste vormen en verhoudingen tussen mensen te doorbreken. De professionele focus, talentontwikkeling, cultuurparticipatie en sociaal artistieke projecten smelten steeds meer samen. De wisselwerking zorgt voor verrassende ontmoetingen tussen mensen met uiteenlopende achtergronden.

Van 2021-2024 werkt Corpo Máquina met structurele ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg en de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en Fonds Podiumkunsten. Voor de projecten op het gebied van cultuurparticipatie werken we met middelen uit de amateurregeling van de provincie Noord-Brabant en met een budget van Fonds Cultuurparticipatie. Tussen 2021-2023 maakt Corpo Máquina deel uit van ForwArt, een Europees Urban Innovative Action project geïnitieerd door de gemeente Tilburg.