Poles – in November

Paaldanseres Yvonne Smink is meervoudig kampioen Nederlandse pole en maakt internationaal furore. In POLES onderstreept Miotto Yvonnes ijzersterke techniek en laat hij vooral ook de blijd-schap van haar no-nonsense verschijning stralen. Met haar nuchtere aanpak en gezonde blos baant Yvonne zich een weg door de stalen buizenconstructie die Guilherme haar voorstelt. Vastberaden manoeuvreert ze haar virtuositeit in voor ieder voorstelbare zones. Op het scherpst van de snede van persoonlijke ruimte en openbaarheid bezorgt ze ons kippenvelmomenten van lichamelijkheid en intimiteit. Vol overgave activeert ze ieders zintuiglijkheid, rekt hem op, breidt hem uit.

14 November – Theater de Nieuwe Vorst – Tilburg

Website Theater

30 November – Chassé Theater – Breda

Website Theater