Ball

Learn more

choreografie Guilherme Miotto / performer Nasser El Jackson / stage design Erik van de Wijdeven / dramaturgie Moos van den Broek

In 2016 ontmoeten choreograaf Guilherme Miotto en Nasser el Jackson elkaar. Guilherme valt als een blok voor Nassers uitzonderlijke persoonlijkheid en bewegingskwaliteit – een wonderlijke combinatie van charisma, dienstbaarheid, elegantie en virtuositeit. Hij besluit een avondvullende solo te maken voor de Tilburgse baltovenaar die ook optreedt als ambassadeur straatvoetbal voor de KNVB. Of kunnen we het beter een duet noemen voor man en bal? Nee. Nog meer dan dat is het een trio: een trio tussen man, bal en ruimte, met het lef en de schoonheid van alles wat bevochten moet worden. Net als in zijn eerdere werk ontvouwt Miotto in Ball de vitale drang, ontwapenende kracht en onverzettelijke tederheid van een lichaam dat wil overleven.

Vanaf het moment dat Miotto zijn intrede deed in de Nederlandse dans introduceerde hij een eigen signatuur. Als docent aan de Fontys Dansacademie in Tilburg en de Toneelacademie ontwikkelde hij zijn Instinctive Perfomance aanpak die de persoonlijke karakteristieken en impulsen van de performer cultiveert. Miotto werkt vanuit de veronderstelling dat onze ervaring van de wereld zich niet alleen in onze hersenen nestelt, maar vooral ook in ons lichaam. Deze fysieke opslag van ervaringen bepaalt vanuit het onderbewustzijn onze manier van bewegen. Zijn werk is in verschillende opzichten paradoxaal. Het is intens en ongeremd maar komt tegelijk voort uit bedachtzaamheid en reflectie.