Corpo Máquina Society

de website is nog onder constructie

Platform in beweging

Gedreven door de overtuiging dat het theater publieke ruimte is en de kunstenaar dienstbaar aan de publieke zaak, is Corpo Máquina Society sinds eind 2017 een choreografisch platform in wording dat onder artistiek leiding van oprichter en choreograaf Guilherme Miotto bestaande structuren doorkruist.

Het gezamenlijke en doorlopende werk beoogt een versmelting van professionele focus, lichamelijke activiteit, talentontwikkeling, cultuurparticipatie en maatschappelijke betrokkenheid zonder daarbij tegenstrijdigheden te willen opheffen.

In een dialoog tussen kunst, straat en systeem creëren we ruimte waarin een keur aan stijlen, generaties en werelden elkaar voortdurend ontmoet. Freestyle voetbal bijvoorbeeld, of skateboarden. Jonge en minder jonge buurtbewoners, dansers, kunststudenten en muzikanten. In de ruimte waarin ieders aanwezigheid er toe doet, bewerkstelligen we keer op keer verrassende en betekenisvolle ontmoetingen – het zijn de kruisbestuivingen van waaruit ons werk ontstaat.

Stuwende kracht achter het werk is steeds de door Miotto ontwikkelde Instinctive Performance. Zonder onderscheid brengt deze specifieke aanpak in ieder mens de performer naar boven.

Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt.

It takes a child to raise a village / football meets dance

In de zomer van 2022 werken we aan onze nieuwe productie It takes a Child to raise a Village / football meets dance, een 70 minuten durende voorstelling voor de grote zaal. Samen met 16 performers, dansers, (freestyle) voetballers, sportcoaches en muzikanten maakt Miotto een voorstelling die in iedere stad waar gespeeld wordt ruimte biedt aan de levenslust en drang tot spelen van een groep kinderen uit die stad. “Maak de kinderen tot middelpunt” is de opdracht die Miotto de volwassenen op het podium geeft. “Want zij weten de weg”.

Van 27 juli t/m 3 september repeteren we steeds van woensdag t/m zondag in de gymzaal aan de Sibeliusstraat 188 in Tilburg-Noord, behalve van 10-14 augustus, dan werken we in de gymzaal van BBS De Kruiskamp in ’s Hertogenbosch als onderdeel van Theaterfestival Boulevard. Iedere dag van 11.00-14.00 uur met de groep van volwassenen performers. Van 15.00-18.00 uur kijken we met een groep kids uit de wijk of het materiaal er goed uitziet en of het hen uitnodigt om mee te doen. Iedere dag vanaf 16.30 uur is publiek van harte welkom in de gymzaal, zowel in Tilburg als in ‘s Hertogenbosch.

Eerste voorstellingen in 2022: zondag 11 september Chassé Theater Breda, zaterdag 17 september Schouwburg Tilburg, vrijdag 9 december De Lawei Drachten. Tournee vanaf maart 2023. Aan iedere voorstelling gaan ontmoetingen, workshops en lokale creatie-dagen vooraf.

 

Nieuwe Plek

In onze nieuwe en voorlopige huisvesting in de gymzaal aan de Sibeliusstraat in Tilburg werken we voortdurend aan verschillende cross overs. Zo werken we het komende jaar gestaag verder aan het verbreden en verstevigen van de brug tussen freestyle voetbal en dans, uitmondend in de grote productie It takes a child to raise a village / football meets dance (oktober 2022). In januari en februari 2022 werken we aan de uitwisseling tussen skaters en dansers en de maanden maart, april, mei brengen ons een uitstap naar Virtual Reality. Aan de cross-overs werken we met jeugd en jongeren uit de wijk, freestyle voetballers, Tilburgse skaters, kunstvakstudenten en professionals dans en theater en Roger en Nikita van Improvive.

Onderwijs

Ook in het onderwijs zijn we actief, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs, met een bevrijdende kijk op wat dans is en met een speciale antenne voor het creëren van betrokkenheid van iedere toeschouwer en iedere deelnemer. Zo spelen we de voorstelling Bolistas komend seizoen ook als schoolvoorstelling en is de workshop Football Meets Dance voorstelling en workshop in één. Samen de vloer op met freestyle voetballers, dansers en muzikanten. Kijken, creëren en presenteren. De energieke kwaliteit van de sport opent de deur naar de expressieve kracht van de kunsten.

Instinctive Performance

Verbindende factor in het werk van Corpo Máquina Society is steeds Instinctive Performance zoals ontwikkeld door Guilherme Miotto; een aanpak die het lichaam in beweging zet vanuit de fysieke herinnering aan eerdere ervaringen. Drijfveer achter het werk is de overtuiging dat in ieder mens een danser schuilt die in staat is om muren omver te werpen, schotten neer te halen en vastgeroeste vormen en verhoudingen tussen mensen te doorbreken. De professionele focus, talentontwikkeling, cultuurparticipatie en sociaal artistieke projecten smelten steeds meer samen. De wisselwerking zorgt voor verrassende ontmoetingen tussen mensen met uiteenlopende achtergronden.

Van 2021-2024 werkt Corpo Máquina met structurele ondersteuning vanuit de gemeente Tilburg en de gemeente Breda, de provincie Noord-Brabant en Fonds Podiumkunsten. Voor de projecten op het gebied van cultuurparticipatie werken we met middelen uit de amateurregeling van de provincie Noord-Brabant en met een budget van Fonds Cultuurparticipatie. Tussen 2021-2023 maakt Corpo Máquina deel uit van ForwArt, een Europees Urban Innovative Action project geïnitieerd door de gemeente Tilburg.