Unpunished Youth

UNPUNISHED YOUTH 

 

Doorlopend en zonder rem

Unpunished Youth is een doorlopend project waarin het onderzoeken van en experimenteren met verschillende vormen van straatcultuur een uitnodigend gebaar vormt naar jongeren van 16-24 jaar. Hip hop, house dance, breakdance, rap, spoken word, etc… Zonder rem gaat een groep jonge mensen aan de slag met het ontwikkelen van hun skills en met elkaar. En passant worden ook andere lagen van het (samen)zijn aangeraakt: ontspanning, plezier maken, samenwerken, je verhouden tot een groep, zelfvertrouwen, zelf- en omgevingsbewustzijn, enz…

 

Unpunished Youth is een project van Corpo Máquina. Het project landt waar het welkom is. In steden of dorpen, op scholen, bij verenigingen of organisaties in het jongerenwerk…. In 16 bijeenkomsten van 2,5 uur in een tijdsbestek van zes weken wordt naar een presentatie toegewerkt; een compacter tijdsbestek op maat is ook mogelijk. Het kan in het theater, maar ook in een andere geschikte ruimte of in de buitenlucht. Bij iedere Unpunished Youth-groep kunnen ook dansstudenten van Fontys Dance Academy aansluiten.

 

Choreografen

Steeds is het artistiek leider Guilherme Miotto zelf of één van de jonge choreografen die zich onder de vleugels van Corpo Máquina ontwikkelt die zijn/haar thema’s en werkwijze deelt met de jongeren. Op hun beurt worden deze choreografen gecoacht door artistiek leider Miotto.

 

Simon Bus – werkt aan het samengaan van sereniteit en relativering. Startend vanuit persoonlijke verhalen en met experimentele breakdance als uitgangspunt gaat hij samen met de groep op zoek naar abstractie die rust geeft en tegelijkertijd uitnodigt tot verontrusting. Daarbij is het onderzoeken van extreme fysieke mogelijkheden steeds opnieuw een bron van slapstick en humor.

 

Ook Evangelos Biskas zoekt de humor op: ‘de komedie van het lichaam’ noemt hij dat. Al jaren tekent hij op wat hij ’s nachts droomt om dat om te zetten in dans en beweging. Ook aan de jongeren zal hij vragen om hun dromen en het irrationele ervan kompas te laten zijn in de repetities. Met zijn academische scholing en achtergrond in experimentele hiphop is dat een uitdagend vertrekpunt.

 

Shane Boers –is in zijn werk op zoek naar de emotionaliteit van de kleine beweging en gaat in zijn laatste solo in dialoog met zichzelf. In combinatie met zijn onbevreesde, driedimensionale breakdance stijl werkt Boers ook met de jongeren vanuit de openhartigheid en intimiteit van het gesprek met jezelf.

 

Als ongekroonde koningin van de house dance is Alesya Dobysh te porren voor het experiment. ‘Haar liefde voor de dans deelt ze als onderdeel van een absurd leven’ zegt ze, ‘of is haar absurde dans onderdeel van haar liefde voor het leven?’ Werken en spelen met omkeringen, draaien en wendingen, letterlijk en figuurlijk, in gedachten en in beweging, is bij Dobish schering en inslag.

 

Corpo Máquina Society

Corpo Máquina Society is het gezelschap waar Guilherme Miotto artistiek leider van is. Met Corpo Máquina inspireert Miotto bewegers van uiteenlopende leeftijden en achtergronden via de door hem ontwikkelde Instinctive Performance. Hij stimuleert mensen de taal van hun eigen lichaam en dat van anderen te doorgronden en er nieuwe en theatrale vormen van ontmoeting van te maken. Corpo Máquina Society brengt de theatraliteit die in de kern van alle dingen aanwezig is, aan het licht.

 

Op maat

Corpo Máquina werkt graag samen met podia, scholen en jongerenorganisaties. Samen onderzoeken we wat past en wat mogelijk is. Daarvoor komen we graag bij u langs.

Heb je vragen of interesse neem contact met ons op